Προσαρμόστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας:

Εγγραφή Newsletter:

Αρχική Σελίδα

Η Εταιρεία SLS STRIFTOS LIFT SYSTEMS σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και εκσυγχρονίζει Υδραυλικούς Ανελκυστήρες και Ηλεκτρομηχανικούς Ανελκυστήρες. Οι κυριότερες κατηγορίες ανελκυστήρων βάσει της χρήσης τους είναι οι παρακάτω: