Προσαρμόστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας:

Εγγραφή Newsletter:

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι Ανελκυστήρες Ατόμων εξυπηρετούν την κατακόρυφη μεταφορά ατόμων σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχειακών μονάδων, νοσοκομείων και πολυκαταστημάτων.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτών είναι:

  • Η ασφάλεια των επιβατών, κατά την διαδρομή, την είσοδο και έξοδο αυτών, η οποία εξασφαλίζεται με τα εξελιγμένα συστήματα και διατάξεις ασφαλείας που τοποθετούνται.
  • Η απλότητα των χειρισμών, ώστε να είναι δυνατή η χρήση από άτομα που δεν διαθέτουν κάποια εξειδικευμένη γνώση.
  • Η ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
  • Η αισθητική της κατασκευής του ανελκυστήρα, ώστε να εναρμονίζεται με τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένος.

Διαμορφώστε τον ανελκυστήρα σας επιλέγοντας

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή τις κτιριακές προδιαγραφές ο τύπος του ανελκυστήρα μπορεί να είναι Υδραυλικός ή Ηλεκτρομηχανικός με μηχανοστάσιο ή χωρίς.