Προσαρμόστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας:

Εγγραφή Newsletter:

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ / ΤΥΠΟΥ COMPACT

Οι ανελκυστήρες Φορτίων – τύπου COMPACT αποτελούν λύση  για την κατακόρυφη μεταφορά φορτίων μέχρι 1000 Kg σε κτίρια βιομηχανιών ή αποθήκες καταστημάτων.

 

Η χρήση των ανελκυστήρων φορτίων – τύπου compact απαγορεύεται σε ανθρώπους καθώς δεν φέρουν διατάξεις ασφαλείας.

 

Ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει θάλαμο αλλά μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να προστεθούν περιμετρικά μεταλλικά τοιχώματα ύψους 1m.

 

Ο χειρισμός του ανελκυστήρα γίνεται μόνο εξωτερικά από κομβιοδόχους τοποθετημένες σε κάθε στάθμη με λειτουργίες Αποστολής-Κλήσης- STOP. Η πλατφόρμα δεν φέρει κομβιοδόχο εσωτερικά.

 

Η ταχύτητα του ανελκυστήρα δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/sec ενώ το ύψος διαδρομής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 9 m (4 στάσεις).