Προσαρμόστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας:

Εγγραφή Newsletter:

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση, κατά νόμιμα τακτά χρονικά διαστήματα των ανελκυστήρων που εγκαθιστά καθώς και την επισκευή των προκύπτων βλαβών.

Κύριο μέλημα, η ασφαλής μετακίνηση των επιβατών, η ταχύτητα αντιμετώπισης βλαβών και επισκευών και η διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.  

Κατά την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων:

  • Έλεγχος, καθαρισμός, λίπανση και ρύθμιση των εξαρτημάτων (κλειδαριές, συρματόσχοινα, οδηγοί, κλπ.).
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας και διόρθωση απορρυθμίσεων κινητήριου μηχανισμού.
  • Έγκαιρη διάγνωση και επισήμανση μερών και εξαρτημάτων του ανελκυστήρα που έχουν υποστεί φθορά.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για την συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων ατόμων και φορτίων.