Προσαρμόστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας:

Εγγραφή Newsletter:

Η Εταιρεία μας ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/19/ΕΚ η οποία απαιτεί την αναβάθμιση των παλαιών ανελκυστήρων για την έκδοση ή επανέκδοση της άδειας λειτουργίας τους, αναλαμβάνει τον μερικό ή ολικό εκσυγχρονισμό τους.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά κυρίως την προσθήκη εξαρτημάτων ασφαλείας, την αντικατάσταση μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών αλλά και την αισθητική αναβάθμιση στοιχείων όπως ο θάλαμος και οι κομβιοδόχοι.

 

Περιγραφή Διαδικασίας:

Έλεγχος της κατάστασης του εν λόγω ανελκυστήρα από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου ο οποίος συντάσσει Τεχνική Έκθεση.

Πρόταση – Οικονομική Προσφορά από την Εταιρεία μας βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του φορέα και των απαιτήσεων του πελάτη.

Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρα από την Εταιρεία μας

Τελικός Έλεγχος από αρμόδιο φορέα & επανέκδοση άδειας λειτουργίας από την Εταιρεία μας.