Οι Ανελκυστήρες Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση και η μεταφορά ανθρώπων με αναπηρία που κάνουν χρήση αναπηρικών αμαξιδίων.

Ο ισχύον Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ) επιβάλλει την ύπαρξη πρόσβασης για Α.ΜΕ.Α σε όλα τα νέα κτίρια, και προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρων που να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για την μεταφορά Α.ΜΕ.Α.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των Ανελκυστήρων για Α.ΜΕ.Α είναι:

Ελάχιστο καθαρό άνοιγμα πόρτας: Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ81-70 απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 800mm. Σύμφωνα όμως με τον ελληνικό Γ.Ο.Κ., το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι 850mm.

Ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου:  1,40 μέτρα μήκος Χ 1,10 μέτρα πλάτος (συνολικού εμβαδού 1,54 m2), και μέγιστου βάρους ανύψωσης 630 κιλών. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας προορίζεται για χρήση από ένα Α.ΜΕ.Α με αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς δυνατότητα περιστροφής μέσα στο θάλαμο και ενός ακόμα ατόμου – συνοδού.

Τοποθέτηση των εξωτερικών κομβιοδόχων χειρισμού του ανελκυστήρα σε ελάχιστο ύψος 90 cm και μέγιστο των 120 cm από το δάπεδο του ορόφου. Τα κομβία πρέπει να φέρουν την γραφή BRAILLE και να υπάρχουν φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις.

Τοποθέτηση των κομβιοδόχων χειρισμού εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα σε ελάχιστο ύψος 90 cm και μέγιστο των 120 cm από το δάπεδο του θαλάμου. Τα κομβία πρέπει να φέρουν την γραφή BRAILLE και να υπάρχουν φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις.

Ύπαρξη διάχυτου φωτισμού στο εσωτερικό του θαλάμου με ελάχιστη φωτεινή ισχύ 75 Lux στο δάπεδο του θαλάμου.

Τοποθέτηση χειρολαβών περιμετρικά του θαλάμου σε ύψος 90 cm από το δάπεδο.  

Τοποθέτηση τηλεφωνικής διάταξης αμφίδρομης επικοινωνίας σε ύψος 1,00 m μέτρου έως 1,20 m και 0,40 m από τη θύρα, η οποία είναι προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα και / ή την αστυνομία και / ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές (διαστάσεις φρέατος, απαιτούμενο φορτίο, όροφοι εξυπηρέτησης, κτλ.) ένας ανελκυστήρας Α.ΜΕ.Α μπορεί να είναι:

Ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ. 

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα μέχρι το 1999 είτε διαθέτουν ανελκυστήρες που είναι ακατάλληλοι για χρήση από Α.ΜΕ.Α ή δεν διαθέτουν καθόλου φρεάτιο ανελκυστήρα.  Ένας ανελκυστήρας Α.ΜΕ.Α μπορεί να εγκατασταθεί σε μεταλλικό φρεάτιο εξωτερικά ενός κτιρίου κατοικίας.