Οι Ανελκυστήρες Προσώπων εξυπηρετούν την κατακόρυφη μεταφορά ανθρώπων σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχειακών μονάδων, νοσοκομείων και πολυκαταστημάτων.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων προσώπων είναι:

Η ασφάλεια των επιβατών, κατά την διαδρομή, την είσοδο και έξοδο αυτών, η οποία εξασφαλίζεται με τα εξελιγμένα συστήματα και διατάξεις ασφαλείας που τοποθετούνται

Η απλότητα των χειρισμών, ώστε να είναι δυνατή η χρήση από άτομα που δεν διαθέτουν κάποια εξειδικευμένη γνώση.

Η ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Η αισθητική της κατασκευής του ανελκυστήρα, ώστε να εναρμονίζεται με τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένος.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή/και τις κτιριακές προδιαγραφές ένας ανελκυστήρας μεταφοράς προσώπων μπορεί να είναι: 

Ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.