Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν την μεταφορά οχημάτων σε κτίρια που διαθέτουν πολλαπλούς υπόγειους ορόφους στάθμευσης όπως μεγάλα και σύγχρονα οικιστικά και επαγγελματικά κτιριακά συγκροτήματα, Parking στάθμευσης, εμπορικά κέντρα, δημαρχεία, κτλ., δηλαδή πολυσύχναστα μέρη και χώρους με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων αυτοκινήτων είναι:

Η χαμηλή ταχύτητα κίνησης, 0,40 m/sec για την αποφυγή απότομης μετατόπισης φορτίων

Η ενισχυμένη κατασκευή του πλαισίου για την ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων σε βάρος φορτίων (2,5 tn +)

Η ενισχυμένη κατασκευή του θαλάμου και η τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων εντός αυτού αλλά και κατάλληλων σημάνσεων για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Η τοποθέτηση κομβιοδόχων σε 2 πλευρές του θαλάμου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός του ανελκυστήρα από την θέση του οδηγού ανεξαρτήτου της φοράς με την οποία θα εισέλθει το αυτοκίνητο εντός του θαλάμου.

Η τοποθέτηση φωτοκουρτίνας σε συνδυασμό με τις αυτόματες θύρες έτσι ώστε να αποτρέπεται το κλείσιμο των θυρών έως ότου το αυτοκίνητο είναι σε σωστή θέση εντός του θαλάμου.   

Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές (διαστάσεις φρέατος, απαιτούμενο φορτίο, όροφοι εξυπηρέτησης, κτλ.) ένας ανελκυστήρας μεταφοράς αυτοκινήτων μπορεί να είναι:

Ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.