Οι ανελκυστήρες φορτίων με συνοδεία ανθρώπων έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν την μεταφορά μεγάλων σε όγκο και βάρος φορτίων σε κτίρια και επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν πολλαπλούς ορόφους, με δραστηριότητες που συνεπάγονται ανάγκες μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, αγαθών, κτλ. όπως βιομηχανικά κτίρια, εργοστάσια, supermarket, κτλ.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων φορτίων με συνοδεία ατόμων είναι:

Οι μεγάλες διαστάσεις θυρών και θαλάμου προκειμένου να μπορούν να δέχονται μεγάλα σε όγκο φορτία, περονοφόρα οχήματα (τύπου κλαρκ), παλετοφόρα, καρότσια, κτλ.

Η χαμηλή ταχύτητα κίνησης, 0,40 m/sec για την αποφυγή απότομης μετατόπισης φορτίων.

Η ενισχυμένη κατασκευή του πλαισίου για την ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων σε βάρος φορτίων.

Η ενισχυμένη κατασκευή του θαλάμου και η τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων εντός αυτού.

Η τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων για τη διευκόλυνση των χειριστών ανάλογα με τη χρήση.

Η τοποθέτηση φωτοκουρτίνας σε συνδυασμό με τις αυτόματες θύρες έτσι ώστε να αποτρέπεται το κλείσιμο των θυρών έως ότου τα φορτία ή τα συνοδευτικά οχήματα είναι σε σωστή θέση εντός του θαλάμου.   

Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές (διαστάσεις φρέατος, απαιτούμενο φορτίο, όροφοι εξυπηρέτησης, κτλ.) ένας ανελκυστήρας μεταφοράς φορτίων μπορεί να είναι:

Ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.