Στους Υδραυλικούς Ανελκυστήρες, η κίνηση του θαλάμου επιτυγχάνεται μέσω μιας διάταξης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και μιας ηλεκτροκίνητης αντλίας. Στην άνοδο η αντλία πρεσάρει λάδι στο υδραυλικό έμβολο το οποίο ανυψώνεται παρασέρνοντας μαζί του το θάλαμο που είναι προσαρτημένος σε αυτό με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Για την κάθοδο, το λάδι επιστρέφει με ελεγχόμενο τρόπο και ταχύτητα πίσω στο δοχείο λαδιού με αποτέλεσμα το έμβολο να μαζεύεται.  

Τα κυριότερα μέρη ενός υδραυλικού ανελκυστήρα είναι:

Μονάδα ισχύος / Αντλία

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

Έμβολο / Κύλινδρος

Οδηγοί

Θύρες φρεατίου και θαλάμου

Θύρες φρεατίου και θαλάμου

Εξαρτήματα ασφαλείας και χειρισμού λειτουργίας

Ηλεκτρονικός πίνακας

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες τοποθετούνται σε κτίρια με μέση κίνηση, διαδρομή έως 20 m και απαιτούμενες ταχύτητες έως και 1.00 m/s. 

Αναλυτικότερα τα κύρια πλεονεκτήματα των υδραυλικών ανελκυστήρων είναι:

Η δυνατότητα απομακρυσμένης θέσης του μηχανοστασίου καθότι δεν απαραίτητη η τοποθέτηση του μηχανοστασίου σε ειδικό χώρο πάνω από το φρεάτιο.

Η δυνατότητα τοποθέτησης της μονάδας ισχύος (αντλία) και του ηλεκτρολογικού πίνακα εντός ερμαρίου. Κατά αυτό τον τρόπο δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ειδικού χώρου μηχανοστασίου σε ένα κτίριο, πράγμα που συνεπάγεται εξοικονόμηση χώρου και μεγαλύτερη ευελιξία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Η δυνατότητα τοποθέτησης της μονάδας ισχύος (αντλία) και του ηλεκτρολογικού πίνακα εντός ερμαρίου. Κατά αυτό τον τρόπο δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ειδικού χώρου μηχανοστασίου σε ένα κτίριο, πράγμα που συνεπάγεται εξοικονόμηση χώρου και μεγαλύτερη ευελιξία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας κατά την κάθοδο κινείται μόνο με το βάρος του θαλάμου και των επιβατών πράγμα που συνεπάγεται μια εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας κατά 10% έναντι του ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα.

Διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα απεγκλωβισμού σε αντίθεση με τους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες στους οποίους απαιτείται επιπρόσθετη διάταξη τοποθέτηση inverter για να υπάρχει δυνατότητα απεγκλωβισμού.

Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο θάλαμος θα κινηθεί προς τα κάτω με μικρή ταχύτητα και θα σταματήσει στην πρώτη στάση που θα συναντήσει, επιτρέποντας στον επιβάτη να εξέλθει από τον θάλαμο. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα απλό αυτοματισμό και μέσω μιας μπαταρίας 12V τοποθετημένης εντός του πίνακα, η οποία ενεργοποιεί την βαλβίδα κίνησης καθόδου / χαμηλής ταχύτητας.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Αν η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη ο απεγκλωβισμός δεν θα λειτουργήσει! Η μπαταρία πρέπει να ελέγχεται σε κάθε συντήρηση και αντικαθίσταται έγκαιρα.
  • Ο απεγκλωβισμός λειτουργεί για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση βλάβης ενδέχεται να μην λειτουργήσει ανάλογα με τον τύπο της βλάβης.