Οι Ανελκυστήρες Νοσοκομειακών Φορείων ανήκουν στην κατηγορία ανελκυστήρων μεταφοράς μεγάλων φορτίων με συνοδεία ανθρώπων. Ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά νοσοκομειακών φορείων, αναπηρικών αμαξιδίων, καροτσιών, και άλλων σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, οίκους ευγηρίας, κτλ.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων νοσοκομειακών φορείων είναι:

Οι μεγάλες διαστάσεις θυρών και θαλάμου προκειμένου να μπορούν να δέχονται μεγάλα σε όγκο φορτία.

Οι αυτόματες θύρες φρεατίου & θαλάμου και η ύπαρξη φωτοκουρτίνας.

Η ομαλή κίνηση για την αποφυγή απότομης μετατόπισης φορτίων.

Η ενισχυμένη κατασκευή του πλαισίου για την ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων σε βάρος φορτίων.

Η ενισχυμένη κατασκευή του θαλάμου με επένδυση τύπου INOX.

H τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων εντός του θαλάμου αλλά και εκτός στις πλευρές εισόδου και τις γωνίες του φρεατίου.

Η λειτουργία προτεραιότητας κλήσεων – Δυνατότητα ενεργοποίησης από το προσωπικό εντός του θαλάμου ώστε να παρακάμπτονται οι εξωτερικές κλήσεις από άλλους ορόφους κατά την επείγουσα μεταφορά φορείων και ασθενών.

Ο αυτόματος απεγκλωβισμός ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά επιβατών στον πλησιέστερο όροφο, με αυτόματο άνοιγμα των θυρών ώστε να επιτρέπεται η έξοδος των επιβατών από τον θάλαμο.

Η τοποθέτηση τηλεφωνικής διάταξης αμφίδρομης επικοινωνίας η οποία είναι προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντηρητή του κτιρίου, τον συντηρητή του ανελκυστήρα και την αστυνομία ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές (διαστάσεις φρέατος, απαιτούμενο φορτίο, όροφοι εξυπηρέτησης, κτλ.) ένας ανελκυστήρας νοσοκομειακών φορείων μπορεί να είναι:

Ο σχεδιασμός τους γίνεται βάσει των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ 81-1 ή ΕΝ 81-2 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.