Τα Ειδικά Αναβατόρια έχουν σχεδιαστεί για την κατακόρυφα μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των Ειδικών Αναβατορίων είναι:

Δυνατότητα κάθετης μεταφοράς μέχρι 7 m (Διαδρομή).

Ελάχιστο βάθος πυθμένα, 120 mm

Χαμηλή ταχύτητα κίνησης, 0,10 m/sec

Μικρό ωφέλιμο φορτίο, 300 kg.

Δυνατότητα τοποθέτησης σκεπάστρου / θαλάμου. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση σκεπάστρου μειώνει την ικανότητας ωφέλιμου φορτίου.

Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης.

Χειροκίνητος απεγκλωβισμός.

Μικρό κόστος εγκατάστασης σε σύγκριση με συμβατικούς ανελκυστήρες.

Τα Ειδικά Αναβατόρια που εγκαθιστούμε διαθέτουν πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ από τους κατασκευαστές τους και τοποθετούνται εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συμβατικών ανελκυστήρων σε φρεάτιο ή η δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικού μεταλλικού φρεατίου.