Τα Αναβατόρια Φορτίων τύπου compact έχουν σχεδιαστεί για την κατακόρυφη μεταφορά φορτίων και εμπορευμάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες χωρίς απαιτήσεις για μηχανοστάσιο, με σκληρές συνθήκες εργασίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αναβατορίων τύπου compact είναι:

Ωφέλιμο φορτίο: 300 έως 1500 Kg

Μέγιστη Διαδρομή: 12 m

Μέγιστος αριθμός στάσεων: 4

Μέγιστη ταχύτητα: 0,15 m/sec

Ελάχιστο βάθος πυθμένας: 220 έως 460 mm.

Τα αναβατόρια τύπου compact δεν διαθέτουν κομβιοδόχους χειρισμού εντός της πλατφόρμας. Ο χειρισμός τους γίνεται αποκλειστικά από τους κομβιοδόχους των ορόφων.

Η παρουσία ατόμων εντός της πλατφόρμας κατά την κίνηση και λειτουργία της απαγορεύεται.

Τα αναβατόρια φορτίων τύπου compact που εγκαθιστά η Εταιρεία μας είναι πλήρως συμβατό με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ.