Η εταιρεία STRIFTOS LIFT SYSTEMS (SLS) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011, σαν μια εξέλιξή πλήρους κλίμακας του «Τεχνικού Γραφείου Ανελκυστήρων Χρήστος Κ. Στριφτός», το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο των ανυψωτικών συστημάτων από το 1994.

Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι η μελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κατηγοριών και τύπων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Βασική πολιτική και στόχος της Εταιρείας SLS είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος και σε μικρούς χρόνους παράδοσης, που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.

Εταιρεία SLS, προκειμένου να πετύχει τον προαναφερθέντα σκοπό: 

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει στις δραστηριότητες που αφορούν στον Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση, Δοκιμές, και Συντήρηση Ηλεκτροκίνητων και Υδραυλικών Ανελκυστήρων για πρόσωπα και φορτία και έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της.

Εφαρμόζει Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας των Ανελκυστήρων αφού όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτούς πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 95/16/ΕΚ – Παράρτημα ΧΙΙΙ (Ενότητα Η).

Είναι στελεχωμένη με έμπειρο και επαρκώς καταρτισμένο Τεχνικό προσωπικό, επενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση αυτού προκειμένου να παραμένει up to date, με όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Συνεργάζεται με όλες τις πιστοποιημένες Εταιρείες και προμηθευτές στον χώρο των εξαρτημάτων ανελκυστήρων προκειμένου να προσφέρει ευρύ φάσμα επιλογών στους ενδιαφερόμενους πελάτες.