Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ανελκυστήρων όλων των κατηγοριών και χρήσεων.

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, έμπειρο τεχνικό προσωπικό και εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζεται η συνέπεια στους χρόνους ολοκλήρωσης και παράδοσης των έργων αλλά και η υλοποίηση κατασκευών υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Η Εταιρεία μας προσφέρει πολυετή εγγύηση καλής λειτουργίας, απόδειξη της αξιοπιστίας των κατασκευών που υλοποιεί.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και του τελικού ελέγχου της κατασκευής, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου του ανελκυστήρα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Βιομηχανίας για την έκδοση της οριστικής άδειας λειτουργίας.