Η τακτική συντήρηση ενός ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική για όλες τις εγκαταστάσεις και εξασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία και την αυξημένη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα.

Βάσει της ΚΥΑ 28425/2008 η συχνότητα συντήρησης ενός ανελκυστήρα εξαρτάται από την χρήση του και την κατηγορία του κτιρίου το οποίο εξυπηρετεί. Ποιο συγκεκριμένα η ελάχιστη συχνότητα συντήρησης κατά περίπτωση είναι:

Για μονοκατοικίες = 6 φορές / έτος (ή κάθε 60 μέρες).

Για πολυκατοικίες = 8 φορές / έτος (ή κάθε 45 μέρες).

Για δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία > 200 κλίνες = 24 φορές / έτος (ή κάθε 15 μέρες).

Η Εταιρεία STRIFTOS LIFT SYSTEMS (SLS):

Πραγματοποιεί  συστηματικούς και ολοκληρωμένους ελέγχους των ανελκυστήρων που συντηρεί.

Παρέχει υπηρεσίες επισκευής εκτάκτων βλαβών στα πλαίσια των συμβολαίων συντήρησης που συνάπτει.

Διαθέτει έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται άμεσα και ουσιαστικά σε κάθε είδος βλάβης.  

Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών και άλλων εξειδικευμένων τεχνικών.

Ασφαλίζει όλους του ανελκυστήρες που συντηρεί με συμβόλαια «Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων».